shock hàng
{Lởm khởm}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Khó hiểu, không rõ ràng

Cái đề này có câu 3 hơi lởm khởm.

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Lởm khởm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com