ngựa
{Mài đụng quần}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Hậu quả vô hại
1

Đi học, ngồi giảng đường

Năm năm mài đụng quần chẳng được cái đếch gì cả

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 10, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Mài đụng quần"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com