chán thở
{Mồng một tháng sáu}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Danh từ, tính từ để chỉ trẻ em. Tên một bài vè của trẻ em ở ngoại thành Hà nội những năm 1960 - 1965 trong đó có câu:
"Mồng một tháng sáu
Nhân dân đều cáu"

Thằng cu này mải chơi quá, mồng một tháng sáu.

đăng bởi Sat That đến từ Hanoi (March 30, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Mồng một tháng sáu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com