bắn súng
{MIA}
1

Phổ biến trên vozforums, một khi nói tới ai bị M.I.A thì người ta hiểu rằng người này tạm thời không thể tiếp tục cuộc chơi, hay có thể hiểu rằng bị "ban" (cấm)

MIA tiếng Anh/Mỹ là Missing In Action

1, name: John Rambo, He's from Special Force, MIA since 1972 (@film Rambo II)

2, hu hu, vừa bị

đăng bởi ngoc341 đến từ hn (October 10, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "MIA"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com