giang hồ
{MTNN}
1

ý chỉ các chị gái đã mất trinh ( màng trinh nở nang?!)

nhỏ đó MTNN rùi mài ơi

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (February 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "MTNN"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com