nắng cực
{Ma cà rồng}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ những người khôn ngoan, ma quái, từng trải

A. Anh ấy tài thật, khó thế vẫn xử lý được
B. Ma cà rồng rồi, ngoại hạng rồi không phải khen đâu

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Ma cà rồng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com