xong
{Não không nếp nhăn}
1

Não càng nhiều nếp nhăn thì càng thông minh.
Não không nếp nhăn => Ngu si, đần độn

Đúng là não không nếp nhăn, nói chuyện ngu vãi ra!!!!!

đăng bởi Windier đến từ Vietnam (November 02, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Não không nếp nhăn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com