nuốt củ gừng
{Não ngắn}
1

Dùng để ám chỉ những người ngu ngốc.
Thường dùng để nói xéo các cô người mẫu: chân dài, não ngắn!

Người đẹp chân dài, não ngắn (Hay óc ngắn).

đăng bởi Windier đến từ Vietnam (November 02, 2011)
2

Chỉ một hiện tượng, hành động hoặc lời nói gây sock.
Luyện là tên của một người hay gây sock nên được đặt luôn vào câu "VÃI CẢ LUYỆN"

Có người tụt quần giữa phố thì người dân đi qua nói: "vãi cả luyện"

tags vai ca dong
đăng bởi haioc đến từ Âm Phủ (October 03, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Não ngắn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com