tủn
{Não phẳng}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Để chửi những người ngu ngốc, phát biểu mà không biết suy nghĩ.

Thằng não phẳng!!!!!!!

đăng bởi Windier đến từ Vietnam (November 02, 2011)
2

tỏ ra nguy hiểm trong những lãnh vực mà mình ko nắm rõ

A: Trái đất tròn có móng tay nhọn
B: Đã không biết mà còn đâm hơi! Vỏ quýt dày có móng tay nhọn nghe chưa!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (October 02, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Não phẳng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com