Bợm
{NATO}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

NATO = never action talk only

Thằng đó nằm trong khối NATO (chỉ biết nói chứ không biết làm)

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (March 21, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "NATO"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com