thua
{Ngủm củ tỏi}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

chết, qua đời

thèng A hum wa mới ngủm củ tỏi rồi, sáng mai teo đi đám nó đó

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (February 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Ngủm củ tỏi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com