lăng xê
{Ngon lành cành đào}
Nguồn gốc đồng âm
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Ngon lành

Cắm thêm cái RAM nữa là ngon lành cành đào ngay.

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Ngon lành cành đào"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com