đục tường

Từ 'Ngu lâu dốt bền' này chưa có,
bạn cho nó cái định nghĩa của bạn đi.

Những từ liên quan đến chữ 'Ngu lâu dốt bền':
1
Hâm có nền móng

Hâm hâm dở dở một cách sâu sắc, khó thay đổi, khó có thể biến chuyển, giống như cái móng nhà rất chắc chắn, khó lung lay.

Mãi mà mày không bớt hâm dở đi được nhỉ, đúng là hâm có nền móng!

đăng bởi Quang Linh đến từ Hải Dương (October 12, 2014)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Ngu lâu dốt bền"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com