hàng độc
{Nhể}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

nhể = nhỉ

có không nhể = có không nhỉ

đăng bởi Lê Minh đến từ Phan Thiết (December 21, 2009)
2

Chỉ một người làm việc không dứt khoát, rõ ràng, đàng hoàng.

A. Nói mãi nó không chịu sửa
B. Nói cái thằng nhể đó là gì

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Nhể"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com