làm phát
{Những bài kiểm tra giờ cô Thuỷ}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Hậu quả vô hại
1

(chỉ sự việc) ập tới cách bất ngờ, khó chống đỡ
Nguồn gốc: Cô Thủy là 1 giáo viên dạy toán ở trường thpt NDu quận 10 thpt, có tật hay cho bài kt màh không báo trước

Mọi việc ập đến với tôi như những bài kiểm tra giờ cô Thuỷ, rối quá, tôi biết lăn lộn sao đây? (Xin dò tiếp từ "lăn lộn (không xấu)[ nhớ đánh cả (không xấu) nhé"

đăng bởi Belly Super T đến từ Đâu? (July 05, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Những bài kiểm tra giờ cô Thuỷ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com