thua
{Nu-pa-ca-zi}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Xuất phát từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nga có tựa là Ну, погоди (Nu, pogodi), có nghĩa là Hãy đợi đấy!

T bị H quăng dép vào đầu.
T: Nu-pa-ca-zi

đăng bởi x9wint3r9x đến từ Việt Nam (January 30, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Nu-pa-ca-zi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com