ăn sushi
{Ong đen}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả phù mỏ
1

Chỉ tư thế quan hệ tình dục.Người cho ngồi, chống tay ra đằng sau xuống sàn; người nhận ngồi trên, tay đặt lên vai.

nghĩa rất rõ khỏi cần ví dụ

đăng bởi vinhsieusao2504 đến từ HN (October 03, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Ong đen"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau