Chó chết
{Pó tay}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

bó tay, thua, hết cách

- Mày với ẻm sao rồi?
- Tao...tao chưa dám làm quen nữa.
- Móa, pó tay mày.

đăng bởi KulJ đến từ Sài Gòn (May 02, 2009)
2

Diễn tả một thái độ ko còn ý kiến nào diễn tả nữa

Bạn A ko chịu nghe lời khuyên của bạn B. Nên bạn B ko biết nói gì thêm chỉ còn cách pó tay thôi.

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 07, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Pó tay"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com