wth
{Park Song Heep}
1

Bắt xong rồi ... hiếp. Chỉ hành động tồi bại của một số nam (hoặc nữ) thanh niên thời bây giờ.

Nhại theo tên Hàn Quốc

Một toán cướp vào cướp nhà một bà cụ già 70 tuổi.
- Đưa hết tiền đây! Không bọn tao giết!
- Tôi già rồi, chết cũng như sống thôi.
- À!! Thế không đưa bọn tao cù cho đến chết!
- Đời tôi chịu nhiều gian khổ, chai lì rồi, cù đi!
- À À.... để xem ... À! Thế không đưa tiền, bọn tao Park Song Heep đấy nhá !!!!
Cụ bà mừng rỡ:
- Á !! Mày hứa rồi đấy nhá !!

đăng bởi Thu Phương đến từ Việt Nam (April 04, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Park Song Heep"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com