gái làng chơi
{Phim sex}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Dùng để chỉ nhóm phim trong đó có nhiều cảnh quay sinh hoạt tình dục.

Kiếm bộ phim sex về xem, dạo này ngứa ngáy quá.

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 26, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Phim sex"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com