giỡn hả bưởi
{Quá giang}
1

Xin đi nhờ xe !!

Ê mày đánh chiếc BMW wa cho tao quá giang phát nào.Dạo này xăng lên wá ko dám vác xe máy ra đường hehe !

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (April 03, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Quá giang"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com