chạy
{Quái xế}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

không phải là chạy xe theo những kiểu "quái dị" như nhiều tờ báo đã viết mà là "ăn cắp xe" trong tiếng lóng của giới giang hồ hè phố.

Có lẽ từ chữ "quải xế" = khiêng xe, khuân xe

Hẻo quá, anh em nhà Robinson tìm cách đi quái vài quả xế lấy vốn làm ăn lương thiện.

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (March 16, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Quái xế"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com