nằm sắp
{Quân xanh, quân đỏ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ việc dối trá trong đấu thầu rộng rãi.

a. Dự án này đấu thầu rộng rãi đấy
b. Có quân xanh quân đỏ rồi mày không vào được đâu.

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 24, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Quân xanh, quân đỏ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com