gãy
{Quảng Ninh}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

1. Là một tỉnh ở phía Bắc Việt Nam, nổi tiếng về các mỏ than trữ lượng lớn.
2. Ám chỉ lời than vãn của một người.
3. Thường là lời chế giễu của người khác với người hay than van

mỏ than

1. Bộ quê mày ở Quảng Ninh à, có nhiêu đó cứ nhắc đi nhắc lại hoài!
2. Mày đừng tin lời nó, quê nó ở Quảng Ninh đó.

đăng bởi SqueaK đến từ HCMc (March 25, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Quảng Ninh"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com