khô máu
{Quất ngựa truy phong}
1

Trích từ một điển tích của TQ.
Nghĩa gốc: Chạy thật nhanh.
Nghĩa thường dùng: Người con trai làm người con gái mang thai rồi trốn đi biệt tích

Nó quất ngựa truy phong, để lại cho bồ nó cái bụng to đùng....

đăng bởi Windier đến từ Vietnam (November 02, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Quất ngựa truy phong"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com