kiếm chút cháo
{Quan sát}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả phù mỏ
1

Chỉ tư thế quan hệ tình dục.Người cho ngồi trên một cái ghế, người nhận ngồi đối mặt; cũng gọi là Lap dance.

Nào mình cùng "lap dance"

đăng bởi vinhsieusao2504 đến từ HN (October 03, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Quan sát"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com