cóc mà đòi mọc lông đít
{Quyết xu}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

chỉ những người keo kiệt,bủn xỉn,ăn ở bẩn

thằng kia Quyết xu vl

đăng bởi monkeymo đến từ ha noi (September 30, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Quyết xu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com