nứng
{Rót}
1

Sợ, lo lắng

Gặp tao là thằng bồ nó rót liền

tags bồ rót sợ
đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (October 12, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Rót"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com