vitamin D
{S}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chữ cái thứ 20 trong bảng chữ cái tiếng Việt

lóng: sờ

Chữ S

mai gap nhau cho a s e ti e nhe.

tags s d b h hq hn nm
đăng bởi Kim Yến đến từ California (March 24, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "S"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com