Đạn
{Tào Tháo}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

tiêu chảy không ngừng

hôm nay tao bị Tào Tháo rượt mệt nghỉ

đăng bởi thienvy2001 đến từ USA (June 10, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Tào Tháo"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com