phê
{Táp lô}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ việc đánh đập tập thể

Thằng này láo
Đợi học xong hội mình táp lô cho một trận

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 26, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Táp lô"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com