hãm tài
{Tường lửa}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Dùng những phần mềm, phần cứng công nghệ để ngăn chặn các trang web độc hại, các thông tin không có lợi...

Trang này lại bị tường lửa chặn rồi, không vào được nữa.

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 06, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Tường lửa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com