lăng xê
{Tẩn}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Đánh đập

Tẩn cho nó một trận, thằng cha đó láo toét

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Tẩn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com