lên đường
{Tỏi}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Nghĩa là số lượng tiền tỷ

A. Cần mấy tỏi,
B. 3 tỏi

đăng bởi nnl đến từ nghe An (March 14, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Tỏi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com