{Thú thành}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

Thú thành có nghĩa là thú vui bệnh hoạn khi mắng chửi hoài những người điếc, ngu độn ở chung quanh mình

Bất chợt nghe tạp âm nào đó làm sợ hoặc phát tiết bực mình, sợ hãi thì la to "thú thành"

đăng bởi Long Bình đến từ TP.HCM (September 13, 2014)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Thú thành"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com