Bà cố
{Thăm hà bá}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

bị chết đuối khi bơi hay té lu

Thằng Huy nó đi thăm hà bá rồi, nó xuống dưới lấy con gái của Thủy Tề

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 30, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Thăm hà bá"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com