sơn lé
{Thơm}
Nguồn gốc thán từ
Hậu quả vô hại chửi rủa
1

1.Đồng nghĩa với "ngon", chỉ điều gì quá tốt đẹp.
2.Chỉ việc gì trong tầm tay của mình, có thể giải quyết.

1.Bèo chân dài juyp ngắn vừa bước qua, Tèo nắng cực thốt lên:
-Má ơi thơm vãi hàng!
2.Vòng chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ 200x, chụy Lâm bốc trúng câu hỏi "Hôm nay bạn mặc sịp màu gì?". Vừa đọc xong, Lâm bấn chym tíu tít:
-Thơm rồi!

đăng bởi Thơm đến từ nhà tui (August 27, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Thơm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com