bó tay
{Thịnh tu}
1

dành cho mấy pác tên Thịnh đây
Thịnh tu = thụ tinh

ê mày Thịnh tu hả?

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 26, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Thịnh tu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com