chới với
{Tiêu tán thòn}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chết. từ này dùng tương tự như các từ: ngủm củ tỏi, hồn lìa khỏi xác, theo ông theo bà....

Uống đến nửa chai thuốc trừ sâu lấy gì mà không tiêu tán thòn!

đăng bởi kieunu_82 đến từ Miền Nam (February 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Tiêu tán thòn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com