bơ đậu phộng
{Tinh tướng}
1

Ta đây, tự tin thái quá

tên bồ nông kia, tinh tướng vừa thôi! Dễ gì ăn được ta!

Đừng có tinh tướng, mày không làm nổi đâu

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 06, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Tinh tướng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com