Bà cố
{Trâu bò chó lợn}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

tập trung tất cả ;khỏe như trâu,ngu như chó,bò,bẩn thỉu như lợn.Tội nghiệp cho những ai bị ví như thế :))

Mày đúng là trâu bò chó lợn/

đăng bởi LôngRân đến từ hanoi (June 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Trâu bò chó lợn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com