Chầu ông bà
{Trút bầu tâm sự}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Đi vệ sinh

Đé, hát, ca, tân cổ giao duyên

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (February 23, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Trút bầu tâm sự"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com