gấu
{Tu co}
1

lái lại thui
tu co = to cu

-đi chơi mày
-tao tu rồi
-tu co hả mày

tags tu chơi tu co
đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 26, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Tu co"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com