khái
{TuDu}
1

TuDu rất đẹp zai và đào hoa.

Với bản tính: Dâm dê vô đối

Y!M: n_t_d

Mobile: 0985.29.06.91

Trời ơi, vậy là TuDu đã phá trinh mình òy, sướng wá !!! :x

tags TuDu tudu fuck
đăng bởi TuDu đến từ TuDu Club (April 13, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "TuDu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com