đuối lý
{Vãi cái sự đụ}
Nguồn gốc thán từ
Hậu quả vô hại
1

Một biến thể của vãi đụ, tăng thêm tính chất ngạc nhiên cho thán tự này.

-Tối qua mới đi ăn rau sạch bé 97
Oh my god, vãi cái sự đụ

đăng bởi Điếm đến từ Làng Vũ Đại (July 14, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Vãi cái sự đụ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com