chơi
{Vì Công Lý}
1

Vì Công Lý (hay lười thì viết là vì công lý) là viết tắt của vcl.

_Bạn này nói năng đúng là Vì Công Lý!!

tags vcl lol lolz
đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Vì Công Lý"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com