Lìn
{Văn hóa phong bì}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Văn hóa đưa tiền

Ngày nay văn hóa phong bì trở nên phổ biến, đám ma, đám cưới, giỗ chạp... đều dùng đến nó.

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 10, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Văn hóa phong bì"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com