gái làng chơi
{Văng}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

1 số bạn cắn thuốc lắk , nghe nhạc bay thường sử dụng từ này : " Văng mất xác " ... nghĩa của nó là sự không làm chủ cơ thể ... Từ này nằm trong sê ri : " Ảo " , " Bay " , " Hạ cánh " , " Chó trắng " , " Tim lồng " ...

DCM, tối qua bay với mí ku chó trắng, văng ảo phát, sáng hạ cách đék biết nằm đâu

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (February 25, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Văng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com