pó chim
{Về bên kia thế giới}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

về cõi hư vô, không thiết thực cho lắm

Ông tao về bên kia thế giới rồi Triết ơi, chán quá!

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 30, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Về bên kia thế giới"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com