như hầm Kim Liên
{Về với tổ tiên}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chết, không còn tồn tại trên trần thế

mày chọn lộn nhà rồi con ơi, hôm nay ông dẫn mày về với tổ tiên con nhé

về với tổ tiên, đoàn tụ ông bà là bổn phận của mỗi chúng ta

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 30, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Về với tổ tiên"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com